ENTH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Jobs   Contact Us  
News
 News
โครงการ CSR “ปันรอยยิ้มสู่เด็กไทย บ้านดงยาง”
Published: 1 ตุลาคม 2557


               เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
        บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด ได้สนับสนุนด้านการศึกษา และคอมพิวเตอร์ ให้แก่
        โรงเรียนบ้านดงยาง หมู่ที่ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในวันเสาร์
        ที่ 27 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
        ควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำ
        ความดี ตอบแทน และให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ได้นำทุนการศึกษา
        สิ่งของและชุดอุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับบริจาคจากพนักงานไปร่วมบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนด้วย
        จำนวน 11 ทุนโดยแบ่งทุนการศึกษา ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี ยากจน และทุนประพฤดี
        รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมแข่งขันฟุตบอลกับเด็กนักเรียน

 

ที่มา: อภิญญา หิรัญคำ HR Staff
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ครบรอบ 30 ปี
"ขอเชิญอบรมด้านพลังงาน"
คุณวิโรจน์ เมล์ลุสกุล เข้าร่วมประชุม(ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
พิธีมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ปี 2 MEA Energy Saving Building Awards 2014
เซ็นทรัลพัฒนาคว้ารางวัล Thailand Energy Award สำหรับอาคารเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า
Other News....

 <  Back

   
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: mitr@mitr.com
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.