ติดต่อสอบถาม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณทองเพียร เทียนด้วง  โทรศัพท์ : 0-2679-9079-84 ต่อ 518 , 514 , 515
  • โทรสาร: 0-2285-5950 มือถือ 08-8809-5396 , 08-1341-8546

ส่งใบสมัครมาที่

  •  ที่ปรึกษาโครงการบริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด  (คุณทองเพียร เทียนด้วง)  เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120