ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Energy Audit) 

รุ่น 1   วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562   อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติคลองห้า ปทุมธานี (เต็ม)
รุ่น 2   วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562     โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์       กรุงเทพมหานคร (เต็ม)
รุ่น 3   วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562     โรงแรมรัตนชล            ชลบุรี (เต็ม)
รุ่น 4   วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562       ภัตตาคารนิวรสทิพย์      สมุทรสาคร (เต็ม)
รุ่น 5   วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562   โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์        กรุงเทพมหานคร (เต็ม)
รุ่น 6   วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562         โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้   จอมเทียน ชลบุรี (เต็ม)
รุ่น 7   วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562     โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สมุทรปราการ (เต็ม)
รุ่น 8   วันที่ 5-6 กันยายน 2562         โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์        กรุงเทพมหานคร (เต็ม)
รุ่น 9   วันที่ 26-27 กันยายน 2562     โรงแรมสบายโฮเทล       นครราชสีมา (เต็ม)
รุ่น 10 วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562       โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์        กรุงเทพมหานคร (เต็ม)
รุ่น 11 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562       โรงแรมมาลิน               สุราษฎร์ธานี (เต็ม)
รุ่น 12 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562     โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์        กรุงเทพมหานคร (เต็ม)
รุ่น 13 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน2562  โรงแรมฟูราม่า             เชียงใหม่  (เต็ม)
รุ่น 14 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562      โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  สมุทรปราการ (เต็ม)
รุ่น 15 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562      โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์       กรุงเทพมหานคร