ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

  • รุ่นที่ 1   วันที่ 25-26 เมษายน 2562  โรงเเรมพินนาเคิล ลุมพินี กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 2   วันที่ 30-31 พฤษาภาคม 2562  โรงเเรมพินนาเคิล ลุมพินี กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 3   วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562   โรงเเรมพินนาเคิล ลุมพินี กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 4   วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562   โรงเเรมพินนาเคิล ลุมพินี กรุงเทพ (เต็ม)
  • รุ่นที่ 5   วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562   โรงเเรมพินนาเคิล ลุมพินี กรุงเทพ

    ***หมายเหตุ : แต่ละรุ่นต้องมีผู้สมัครตั้งแต่ 30 คนขึ้นไปจึงสามารถเปิดการอบรมได้


การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ชำนาญการ)

  • รุ่นที่ 1    วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562  โรงเเรมพินนาเคิล ลุมพินี กรุงเทพ
  • รุ่นที่ 2   วันที่ 19-20 กันยายน 2562  โรงเเรมพินนาเคิล ลุมพินี กรุงเทพ