https://mitr.com/wp-content/uploads/2023/06/new-36-1.pnghttps://mitr.com/wp-content/uploads/2023/06/new-36-2.png

จากการที่บ้าน Given House ของคุณทวีป อัศวแสงทอง รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด ได้รับรางวัลบ้านอนุรักษ์พลังงาน 2554 ระดับดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางทีมข่าวของ MITR จึงได้ขอสัมภาษณ์คุณทวีป เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

MITR: เหตุจูงใจที่ทำให้บ้านตัวเองเป็นบ้านประหยัดพลังงานขนาดนี้คะ

คุณทวีป: ผมอยู่ในวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบงานระบบ และต้องศึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้าออกแบบ บริษัทมิตรฯ เคยออกแบบและใช้มาตรการประหยัดพลังงานแบบต่างๆ ให้แก่ลูกค้า จึงคิดว่าในเมื่อทำให้ลูกค้าได้ น่าจะต้องทำ���ห้บ้านตัวเองได้ ประกอบกับช่วงสถานการณ์ปีที่ไม่ได้ไปไหน มาอ่านคอลัมภ์ของ บริษัท DIRECTION PLAN ในเรื่องอาคารติดฉลากจึงสนใจและหาข้อมูล และมาประเมินเบื้องต้น เห็นว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันมีศักยภาพเพียงพอในการประเมินเพื่อรับรางวัล

MITR: บ้านนี้ประหยัดพลังงานมากกว่าบ้านทั่วไปอย่างไรคะ

คุณทวีป: บ้านนี้ประหยัดพลังงานมากกว่าบ้านเดี่ยวที่สร้างในปัจจุบันดังนี้

ประการแรก เปลือกอาคารและหลังคาให้ความร้อนเข้าได้น้อย แต่แสงธรรมชาติมีเพียงพอ กล่าวคือ การใช้วัสดุผนังอิฐมวลเบา และกระจกเขียวตัดแสง มีฉนวนหลังคา 2 ชั้น คือ แผ่นสะท้อนความร้อน และฉนวน Stay cooled หนา 3 ชั้น อีกทั้งการจัดทิศทางของบ้านที่หันผนังอาคารรับความร้อนน้อย โดยที่กล่าวมานี้ทำให้บ้านหลังนี้มีค่า OTTV ต่ำกว่า 25 วัตต์ต่อตารางเมตร และค่า RTTV ต่ำกว่า 10 วัตต์ต่อตารางเมตร

นอกจากนี้ยังได้เลือกระบบปรับอากาศในพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้นและใช้ระบบ ปรับอากาศประหยัดพลังงานแอร์เบอร์ 5 และชนิด INVERTER รวมถึงปั๊มน้ำก็ใช้ INVERTER ด้วย

และยังใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น ELECTRONIC BALLAST, หลอดไฟประสิทธิภาพสูง T5, หลอด T8 พร้อมระบบหรี่ไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ โดยระบบ MOTION SENSOR อีกทั้งหลอดไฟชนิด LED มาแทนหลอด HALLOGEN ด้วย

ถัดไปก็มีระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์, มีระบบ Solar Cell ผลิตไฟฟ้า ขนาด 2,080 วัตต์, ไฟสนามจากแสงอาทิตย์ และมีระบบการจัดการใช้พลังงาน และ Software การจัดการพลังงานเพื่อสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานทุกวัน

และท้ายที่สุด เพื่อให้เป็นแนวคิดแก่ทุกท่านที่สนใจ ผมจัดให้มีระบบการเผยแพร่ความรู้ของบ้านผ่านสื่อ INTERNET ท่านสามารถชมได้เพียงเข้าที่ WEB, givenhouse.dyndns.org/index.php และป้อน Password “ems” ก็จะสามารถเห็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนข้อมูลที่ดูในบ้านผมทุก ประการ พร้อมสามารถดูภาพการวิธีประหยัดพลังงานได้ โดยไม่ต้องนั่งรถมาดูเองที่บ้าน เพื่อให้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันรถ

โดยสรุปบ้านนี้มีการประหยัดพลังงานมากกว่าบ้านทั่วๆ ไป ประมาณ 20-25% และผลิตไฟฟ้าใช้เองเดือนละ 200 หน่วย และยังเป็นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทิศทางบ้าน และห้องต่างๆ ตามหลักภูมิโหราศาสตร์

MITR: ปัญหาที่คุณทวีปคิดว่ายุ่งยาก หรือคาดไม่ถึงในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานคืออะไรคะ

คุณทวีป: ไม่มีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาที่ทุกท่านจะสอบถามว่าจะคุ้มทุนกี่ปีเมื่อไร ซึ่งผมต้องปรับปรุงบ้านไม่มีปัญหาในการจัดทำ แต่มีปัญหาจะต้องคอยคำนวณหาจุดคุ้มทุนมาเพื่อตอบคำถาม ซึ่งแนวคิดบ้านนี้ชื่อว่า GIVEN HOUSE ซึ่งแปลว่าบ้านที่มีแต่ให้ ในเมื่อชื่อนี้แล้วการคิดความคุ้มทุนเป็นเรื่องรอง เรื่องแรกอยากจะทำให้เป็นตัวอย่างและให้แนวคิดว่า การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ควรคิดในเรื่องคุ้มทุน แต่ให้คิดในเรื่องคุณภาพชีวิตของตัวเราและลูกหลานในอนาคต รวมถึงเป็นการฝึกจิตใจไม่ให้เบียดเบียนสังคมด้วย

MITR: คุณทวีปมีคำแนะนำอย่างไรหากต้องการให้บ้านตัวเองประหยัดพลังงานคะ และงบประมาณเป็นอย่างไรคะ

คุณทวีป: สำหรับ คำแนะนำแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำหรับท่านที่มีบ้านอยู่แล้ว หากท่านไม่ต้องการปรับปรุงบ้าน ก็ควรใช้มาตรการบริหารจัดการพลังงาน เช่น การเปิดแอร์ที่จำเป็นหรือเปิดพร้อมพัดลม ตั้งอุณหภูมิให้สูง จัดให้มีคนในบ้านในห้องรวมเพื่อเปิดแอร์จุดเดียว ส่วนท่านที่ต้องการทำให้บ้านประหยัดพลังงาน โดยการปรับปรุง ท่านสามารถลงทุนจากมาตรการประหยัดเงินมากที่สุด เช่น ระบบหรี่ไฟอัตโนมัติ, น้ำร้อนจากแสงอาทิตย์, หลอดประหยัดพลังงาน, แอร์ INVERTER โดยงบประมาณ ประมาณ 200,000 บาท ก็สามารถทำให้บ้านประหยัดพลังงาน และส่งประกวดได้แล้ว โดยบ้าน GIVEN HOUSE ที่ปรับปรุงทั้งหมดรวมสิ่งควบอื่นๆ เช่น ฝ้าเพดานชนิดสวยๆ และ Solar Cell บนหลังคา ผมลงทุนทั้งหมด 600,000 บาท

คุณทวีป อัศวแสงทอง รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิศวกรรม บริษัทมิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์จำกัด เป็นวุฒิวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารขนาดใหญ่พิเศษเป็นจำนวนมากในประเทศไทย และยังเป็นผู้จัดการโครงการในการออกแบบอาคาร Energy Complex ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน ซึ่งอาคาร Energy Complex ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Platinum ซึ่งเป็นอาคารแรกนอกสหรัฐอเมริการที่ได้รับรางวัลนี้)

หมวดหมู่:

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่กระทรวงพลังงาน คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดการแถลงข่าว “สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทย ระดับสากล” เพื่อแจ้งให้กับคนไทยได้รับทราบถึงความสำเร็จในเวทีระดับสากลด้านการ อนุรักษ์พลังงาน ที่หน่วยงานและผู้ประกอบการของไทยได้สร้างชื่อเสียงด้วยการรับรางวัล

Read More

ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) เป็นกลุ่มอาคารสำนักงานที่รวบรวมบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT) และสถานที่ตั้งกระทรวงพลังงานในอนาคต มีพื้นที่รวมในโครงการทั้งสิ้น 300,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ได้ถูกออกแบบให้เป็นอาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Building) อาค

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า