https://mitr.com/wp-content/uploads/2023/06/new-35-1.pnghttps://mitr.com/wp-content/uploads/2023/06/new-35-2.png

เนื่องจากที่บ้าน Given House ของคุณทวีป อัศวแสงทอง รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2012 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางทีมข่าวของ MITR จึงได้ขอสัมภาษณ์คุณทวีปอีกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ

MITR: บ้าน Given House ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะ และมีเหตุจูงใจอะไรในการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน

คุณทวีป: บ้าน Given House เคยได้รับรางวัลบ้านดีเด่น (ฉลากทอง) ของกระทรวงพลังงาน เมื่อเดือน มิ.ย. 2554 และปีนี้ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ในเดือน ต.ค. 2555 และในอนาคตจะปรับปรุงบ้านปี 2556 ให้เป็นบ้านตัวอย่างในการจัดฮวงจุ้ย เพื่อเสริมชีวิต, การทำงาน, โชคลาภ และขอตอบคำถามในเรื่องแรงจูงใจ ดังนี้ ผมอยู่ในวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบงานระบบ และต้องศึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้า ประกอบกับบริษัทมิตรฯ เคยออกแบบและใช้มาตรการประหยัดพลังงานแบบต่างๆ ให้แก่ลูกค้า จึงคิดว่าในเมื่อทำให้ลูกค้าได้ น่าจะต้องทำให้บ้านตัวเองได้

MITR: บ้านนี้ประหยัดพลังงานมากกว่าบ้านทั่วไปอย่างไรคะ

คุณทวีป: บ้านนี้ประหยัดพลังงานมากกว่าบ้านเดี่ยวที่สร้างในปัจจุบันดังนี้

ประการแรก เปลือกอาคารและหลังคาให้ความร้อนเข้าได้น้อย แต่แสงธรรมชาติมีเพียงพอ กล่าวคือ การใช้วัสดุผนังอิฐมวลเบา และกระจกเขียวตัดแสง มีฉนวนหลังคา 2 ชั้น คือ แผ่นสะท้อนความร้อน และฉนวน Stay cooled หนา 3 ชั้น อีกทั้งการจัดทิศทางของบ้านที่หันผนังอาคารรับความร้อนน้อย โดยที่กล่าวมานี้ทำให้บ้านหลังนี้มีค่า OTTV ต่ำกว่า 25 วัตต์ต่อตารางเมตร และค่า RTTV ต่ำกว่า 10 วัตต์ต่อตารางเมตร

นอกจากนี้ยังได้เลือกระบบปรับอากาศในพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้นและใช้ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานแอร์เบอร์ 5 และชนิด INVERTER รวมถึงปั๊มน้ำก็ใช้ INVERTER ด้วย

และยังใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น ELECTRONIC BALLAST, หลอดไฟประสิทธิภาพสูง T5, หลอด T8 พร้อมระบบหรี่ไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ โดยระบบ MOTION SENSOR อีกทั้งหลอดไฟชนิด LED มาแทนหลอด HALOGEN ด้วย และมีระบบกักเก็บน้ำฝน 6,000 ลิตร และระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ถัดไปก็มีระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์, มีระบบ Solar Cell ผลิตไฟฟ้า ขนาด 2,080 วัตต์, ไฟสนามจากแสงอาทิตย์ และมีระบบการจัดการใช้พลังงาน และ Software การจัดการพลังงานเพื่อสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานทุกวัน

และท้ายที่สุด เพื่อให้เป็นแนวคิดแก่ทุกท่านที่สนใจ ผมจัดให้มีระบบการเผยแพร่ความรู้ของบ้านผ่านสื่อ INTERNET ท่านสามารถชมได้เพียงเข้าที่ http://homeenergy.myftp.org/main/Index.php และป้อน Password “ems” ก็จะสามารถเห็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนข้อมูลที่ดูในบ้านผมทุกประการ พร้อมสามารถดูภาพวิธีการประหยัดพลังงานได้ โดยไม่ต้องนั่งรถมาดูเองที่บ้าน เพื่อให้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันรถ หรือเปิด YouTube ชื่อ “บ้าน Given House”

โดยสรุปบ้านนี้มีการประหยัดพลังงานมากกว่าบ้านทั่วๆ ไป ประมาณ 35% และผลิตไฟฟ้าใช้เองเดือนละ 200 หน่วย และยังเป็นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลูกสร้างตามหลักฮวงจุ้ยในยุค 8 เพื่อเสริมชีวิตการทำงาน และส่งเสริมให้ลูกเป็นอภิชาติบุตร

MITR: ปัญหาที่คุณทวีปคิดว่ายุ่งยาก หรือคาดไม่ถึงในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานคืออะไรคะ

คุณทวีป: ไม่มีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาที่ทุกท่านจะสอบถามว่าจะคุ้มทุนกี่ปีเมื่อไร ซึ่งผมต้องปรับปรุงบ้านไม่มีปัญหาในการจัดทำ แต่มีปัญหาจะต้องคอยคำนวณหาจุดคุ้มทุนมาเพื่อตอบคำถาม ซึ่งแนวคิดบ้านนี้ชื่อว่า GIVEN HOUSE ซึ่งแปลว่าบ้านที่มีแต่ให้ ในเมื่อชื่อนี้แล้วการคิดความคุ้มทุนเป็นเรื่องรอง เรื่องแรกอยากจะทำให้เป็นตัวอย่างและให้แนวคิดว่า การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ควรคิดในเรื่องคุ้มทุน แต่ให้คิดในเรื่องคุณภาพชีวิตของตัวเราและลูกหลานในอนาคต รวมถึงเป็นการฝึกจิตใจไม่ให้เบียดเบียนสังคมด้วย

MITR: คุณทวีปมีคำแนะนำอย่างไร หากต้องการให้บ้านตัวเองประหยัดพลังงานคะ และงบประมาณเป็นอย่างไรคะ

คุณทวีป: สำหรับคำแนะนำแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำหรับท่านที่มีบ้านอยู่แล้ว หากท่านไม่ต้องการปรับปรุงบ้าน ก็ควรใช้มาตรการบริหารจัดการพลังงาน เช่น การเปิดแอร์ที่จำเป็นหรือเปิดพร้อมพัดลม ตั้งอุณหภูมิให้สูง จัดให้มีคนในบ้านในห้องรวมเพื่อเปิดแอร์จุดเดียว ส่วนท่านที่ต้องการทำให้บ้านประหยัดพลังงาน โดยการปรับปรุง ท่านสามารถลงทุนจากมาตรการประหยัดเงินมากที่สุด เช่น ระบบหรี่ไฟอัตโนมัติ, น้ำร้อนจากแสงอาทิตย์, หลอดประหยัดพลังงาน, แอร์ INVERTER โดยงบประมาณ ประมาณ 200,000 บาท ก็สามารถทำให้บ้านประหยัดพลังงาน และส่งประกวดได้แล้ว โดยบ้าน GIVEN HOUSE ที่ปรับปรุงทั้งหมดรวมสิ่งควบอื่นๆ เช่น ฝ้าเพดานชนิดสวยๆ และ Solar Cell บนหลังคา ผมลงทุนทั้งหมด 600,000 บาท

คุณทวีป อัศวแสงทอง รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นวุฒิวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย และยังเป็นผู้จัดการโครงการในการออกแบบอาคาร Energy Complex ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและอาคาร Energy Complex ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Platinum ซึ่งเป็นอาคารแรกนอกสหรัฐอเมริการที่ได้รับรางวัลนี้ รวมถึงอาคารสำนักงานใหญ่ 3 ของ SCG ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะมีโอกาสรับรางวัลอีกมาย

หมวดหมู่:

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณทวีป อัศวแสงทอง ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจำนวน 27 ท่านเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของวิศวกรรมสถานฯ สำหรับปี 2

Read More

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคุณสรรเพชญ ชูพิศาลยโรจน์ ที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 16.02 น. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็

Read More

ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัท มิตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีการปรับรูปแบบการจัดงานที่ยังคงความสนุกสนานและมอบความสุขแก่พนักงาน ในขณะเดียวกันก็เข้มงวดการเว้นระยะทางสังคม เพื่อป้องกัน Covid-19 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ช่วงเช้า : ทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีผู้บริหารเป็นตัวแทนร

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า