กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือ ขนาดของอาคารฯ

กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. ๒๕๕๒

กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่มีพื้นที่รวมทั้งหมดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อให้มีการออกแบบอาคารและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีผลให้กฎหมายต่างๆที่บังคับใช้อยู่เดิมเช่น ค่า OTTV, RTTV และค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด ฯลฯ กับอาคารควบคุมได้ถูกยกเลิกไป แต่กฎหมายฉบับนี้มาควบคุมกับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่เพื่อให้การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ใช้พลังงานในอาคารเกิดการประหยัดพลังงานตั้งแต่ก่อสร้างอาคารใหม่ โดยออกกฎหมายชื่อว่า “กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. ๒๕๕๒” ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2252 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 52 โดยมีสาระความสำคัญ

หมวด ๑ ประเภทและขนาดของอาคาร

ข้อ ๒ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้

 • (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 • (๒) สถานศึกษา
 • (๓) สำนักงาน
 • (๔) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 • (๕) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • (๖) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • (๗) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 • (๘) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 • (๙) อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

หมวด ๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร

ส่วนที่ ๑ ระบบกรอบอาคาร

ข้อ ๓ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร

(๑) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคารต้องมีค่าไม่เกินดังต่อไปนี้

 • ประเภทอาคาร : (ก) สถานศึกษา สำนักงาน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก ของอาคาร (วัตต์ต่อตารางเมตร) : ๕๐
 • ประเภทอาคาร : (ข) โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก ของอาคาร (วัตต์ต่อตารางเมตร) : ๔๐
 • ประเภทอาคาร : (ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก ของอาคาร (วัตต์ต่อตารางเมตร) : ๓๐

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ ให้คำนวณจากค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักของค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารแต่ละด้านรวมกัน

(๒) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคารต้องมีค่าไม่เกินดังต่อไปนี้

 • ประเภทอาคาร : (ก) สถานศึกษา สำนักงาน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (วัตต์ต่อตารางเมตร) : ๑๕
 • ประเภทอาคาร : (ข) โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (วัตต์ต่อตารางเมตร) : ๑๒
 • ประเภทอาคาร : (ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (วัตต์ต่อตารางเมตร) : ๑๐

(๓) อาคารที่มีการใช้งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้องใช้ข้อกำหนดของระบบกรอบอาคารตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่ แต่ละส่วนนั้น ในฉบับหน้าผมจะพูดในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ต่อไปครับ

ที่มาข้อมูล : http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=1077

หมวดหมู่:

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์จำกัด โดยคุณบดินทร์ ฐิติยสุข รองผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ที่ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดย พณฯท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรต

Read More

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคุณสรรเพชญ ชูพิศาลยโรจน์ ที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 16.02 น. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็

Read More

คุณทวีป อัศวแสงทอง ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจำนวน 27 ท่านเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของวิศวกรรมสถานฯ สำหรับปี 2

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า