https://mitr.com/wp-content/uploads/2023/06/article_16_1.png

ระบบเสียงประกาศในระดับ Enterprise จะมีการทำงานแบบอิสระทั้ง Input ( Microphone, Music, Event sound) และ Output (Speaker Zone) โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดและตั้งค่าการทำงานให้เสียงใดๆ ออกไปดัง ณ โซนใดๆ ได้อย่างอิสระ ณ เวลาเดียวกัน โดยไม่รบกวนกัน (Matrix Channel) การควบคุมการทำงานสามารถใช้งานได้โดยง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และระบบมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการขยายระบบได้โดยง่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ใช้สินค้าที่เป็น Worldwide ที่ออกแบบมาสำหรับงานระบบทั้ง System โดยเฉพาะ

ระบบดังกล่าวนี้จะเป็นการออกแบบระบบทั้งหมด หมายถึงตั้งแต่ไมโครโฟน , Sound Controller, Amplifier, Volume Control และ ลำโพงเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งระบบมีการทดสอบการใช้งานหรือทำงานร่วมกันมา จากโรงงานผู้ผลิตและมีสินค้าดังกล่าวขายไป ทั่วโลก โดยมี Website ให้บริการ Download ทั้ง Catalog, Manual, Firmware และคำปรึกษาในการใช้งานหรือแก้ปัญหาตลอดเวลา รวมทั้งในประเทศต่างๆ ก็จะมีสำนักงานของบริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่พร้อมศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย

โดยมีข้อดีในการใช้งาน ดังนี้

 • มีตัวแทนขายหลายรายสามารถให้ บริการได้ถึงแม้ Supplier ที่ขายระบบไม่อยู่ผู้ใช้งานยังสามารถเรียกใช้บริการจากรายอื่นๆ ได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในกรณีที่สินค้าดังกล่าวหมดประกันจากผู้รับเหมาไปแล้ว
 • มีเอกสารและวิชาการที่บ่งชี้ได้ว่าอุปกรณ์ทั้งระบบสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นสากล
 • สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติได้จาก Website ของผู้ผลิตในการใช้งานร่วมกันเป็นระบบ
 • ระบบมีเถียรภาพที่สูงทำงานได้ตลอด 24/7 วัน โดยระบบเป็น Hardware ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ง่ายแบบ Plug and Play
 • ราคาสินค้าโดยรวม/ ระบบ ไม่แพง
 • สามารถขยายระบบเพิ่มขึ้นได้โดยมี Function การทำงานสมบูรณ์เช่นเดิมทุกประการ
 • สามารถ ใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้สามารถเลือกประกาศ, เลือกโซน, เลือก Music Source ใดๆ ให้ดังไปที่โซนใดๆ, ปรับเพิ่ม-ลดความดังเสียงในแต่ละโซน, Emergency โดยทั้งหมดนี้สามารถกดเลือกได้ที่ปุ่มที่ฐานของไมโครโฟนแต่ละตัวได้โดยตรง
 • สามารถ ต่อไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบความดังเสียงของ Noiseในพื้นที่แล้วส่งกลับมายังเครื่องขยายเสียงเพื่อคำนวณความดัง เฉลี่ยนในพื้นที่จากนั้นเครื่องขยายเสียงสามารถที่จะเพิ่มกำลังขับเร่งความ ดังออกไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้แบบอัตโนมัติได้

อย่างไรก็ดีระบบเสียงในแบบที่ 1 มีข้อเสียคือ กรณีสินค้าเสียต้องซ่อม จะมีการนำส่งเครื่องคืนยังศูนย์ซ่อมของผู้ผลิตซึ่งบางครั้งอาจต้องส่งต่าง ประเทศซึ่งอาจต้องใช้เวลา แต่ทางผู้บริการจะมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมเสมอ

แบบที่ 2 ใช้สินค้าที่เป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์มาใช้งานร่วมกันร่วมกันเฉพาะงาน

เป็นการออกแบบหรือคัดหาสินค้าจากหลากหลายผลิตภัณฑ์มาใช้งานร่วมกัน โดยอ้างอิงการทำงานให้ใกล้เคียงตามแบบที่ 1 โดยผู้จัดหาเฉพาะเพียงรายเดียว ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบจะมาจากหลากหลายผลิตภัณฑ์หรือทำขึ้นเอง (ขึ้นอยู่กับการจัดหาของผู้จัดหารายนั้นๆ ในแต่ละโครงการ) ซึ่งไมโครโฟน Sound Controller, Amplifier, Volume Control, Speaker โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนละยี่ห้อกัน และมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาต่อใช้งานร่วมกับ Sound Controller แทนการกดปุ่มเลือก โซนที่ไมโครโฟน (ใช้ Software ที่เขียนขึ้นมาเฉพาะโครงการแทน Hardware)

ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะพยายามในการสร้างระบบให้ใกล้เคียงการทำงานของแบบที่ 1 แต่อย่างไรก็ดีระบบ จะมีข้อเสีย ดังนี้

 • สินค้า ที่ประกอบกันขึ้นมาจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่มี Supplier โดยตรงของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้คำปรึกษาในการใช้งานหรือกรณีมีปัญหาได้ ต้องสอบถามจากผู้ขายระบบเพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • ไม่มีมีเอกสารและวิชาการที่บ่งชี้ได้ว่าอุปกรณ์ทั้งระบบสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นสากล มีเพียงการยืนยันจากผู้ขายเท่านั้น
 • ไม่สามารถสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติได้จาก Website ของผู้ผลิตในการใช้งานร่วมกันเป็นระบบ
 • ระบบ ไม่มีเถียรภาพในการทำงานโดยระบบเป็น Hardware+ Software และอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน ไม่เหมาะกับการเปิดใช้งานตลอดเวลา และมีโอกาศที่เครื่องจะติด Virus สูง
 • ราคาสินค้าโดยรวม/ ระบบ แพงเพราะเป็นระบบเฉพาะที่รวมกันขึ้นเฉพาะโครงการ
 • สามารถขยายระบบเพิ่มขึ้นได้แต่มีข้แจำกัดรวมทั้งโดยมี Function การทำงานจะไม่สมบูรณ์เช่นเดิมทุกประการ
 • การใช้งานคำสั่งไมโครโฟนต้องอาศัยการเลือกคำสั่งจากหน้าจอ Computer ช่วย
 • ไม่ สามารถต่อไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบความดังเสียงของ Noiseในพื้นที่แล้วส่งกลับมายังเครื่องขยายเสียงเพื่อคำนวณความดังเฉลี่ยนใน พื้นที่จากนั้นเครื่องขยายเสียงสามารถที่จะเพิ่มกำลังขับเร่งความดังออกไป ยังพื้นที่ดังกล่าวได้แบบอัตโนมัติได้

อย่างไรก็ดีระบบที่ 2 นี้จะมีข้อดีคือสามารถสร้างคำสั่งหรือเขียน Program ตามความต้องการของผู้ซื้อได้ (กรณีผู้ซื้อมีความต้องการ Function พิเศษที่สากลไม่ใช้)

หมวดหมู่:

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบระบบสูบน้ำระบบเปิด เช่น การสูบน้ำหล่อเย็นของระบบระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นแบบศูนย์รวม (Chiller) หากค่าอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นสูงเกินกว่าค่าพิกัดใช้งาน ก็สามารถลดค่าอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นลงได้โดยการติดตั้ง VSD แต่ต้องพิจารณาถึงแรงดันของน้ำหล่อเย็น (Head) ด้วยว่า เมื่อลดอัตราการไห

Read More

ระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบสัญญาณภาพจากกล้อง Analog โดยใช้ระบบบันทึกภาพแบบ DVR (digital Video Recorder) และแบบสัญญาณกล้องเป้น IP แล้วใช้ชุดบันทึกภาพแบบ NVR (Network VDO Recorder) โดยทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างกันดังนี้ 1. ระบบ DVR ระบบ DVR จะรับสัญญาณภาพจากกล้องที่มีการประมวลผลแบบ Digit

Read More

จากการที่ได้ผมได้มีส่วนร่วมในการออกแบบอาคารเขียว ตามเกณฑ์ของ US Green Building Council ที่มีชื่อว่า LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) มาหลายโครงการทำให้พบว่าถึงแม้เกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับการแบ่งประเภทของอาคารเขียวว่า มีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมากน้อยต่างก

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า